• Çağrı Merkezi:
  0384 471 4293
 • Eposta Adresimiz:
  info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

KOZAKLI JEOTERMAL ENERJİ ISITMA SİSTEMİ ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ 2 – EK FİNANSMAN

 

T.C. KOZAKLI BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

KOZAKLI JEOTERMAL ENERJİ ISITMA SİSTEMİ ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ

 

İHALE NO: NEVŞEHİR-KOZAKLI-ENR-W1

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2 – Ek Finansman

Sözleşme Başlığı: Kozaklı Jeotermal Enerji Isıtma Sistemi Şebekesi Yapım İşi

Kredi No: 8974-TR

RFB Referans No.: NEVŞEHİR-KOZAKLI-ENR-W1

 

 

 1. İller Bankası A.Ş.(İLBANK), Sürdürülebilir Şehirler Projesi 2- Ek Finansman Projesi’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarının bir bölümünü “Kozaklı Jeotermal Enerji Isıtma Projesi(Alt Proje)” kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.

 

 1. Kozaklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “Kozaklı Jeotermal Enerji Isıtma Sistemi Şebekesi Yapım İşi (NEVŞEHİR-KOZAKLI-ENR-W1)” için uygun Teklif Sahiplerini kapalı zarf Teklif vermeye davet etmektedir.

 

İşin kapsamı;

 • Yaklaşık 9 km ön izolasyonlu siyah çelik borularla mevcut yeraltı jeotermal ana iletim hatlarının yapımı/yenilenmesi,
 • Yaklaşık 16 km ön izolasyonlu siyah çelik borularla mevcut yeraltı ana ısıtma hatlarının yapımı/yenilenmesi,
 • Yaklaşık 16 km ön izolasyonlu CET PPRC borularla mevcut yeraltı ısıtma şebekelerinin yapımı/yenilenmesi,
 • Toplam 7 Isı Merkezinin yapımı/yenilenmesi, mekanik ve elektrik sistemleri ve ekipmanların yapımı/yenilenmesi,
 • Jeotermal Enerji Isıtma Sistemi Şebekesi için elektrik ve otomasyon sistemlerinin kurulmasıdır.

Planlanan sözleşme süresi 6 (altı) aydır. İşin tamamlanmasını müteakiben başlayacak olan Kusur Sorumluluk Süresi de 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.

 

 1. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016’da yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de revize edilen “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde” belirtilen şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

 1. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Kozaklı Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürü, Ömer UYAR, (0384 471 42 93)’ dan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste, 09:00 – 17:00 mesai saatleri dâhilinde ihale dokümanlarını inceleyebilir.

 

İhaleye ilişkin yeterlilik şartlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://www.kozakli.bel.tr/yeterliliksartlari/

 1. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 750.-TL geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek temin edebilirler. Ödeme yöntemi Kozaklı Belediyesi’nin Ziraat Bankası Kozaklı Şubesi (Şube Kodu: 0521) IBAN: TR88000100052128229860 5001 numaralı TL hesabına, NEVŞEHİR-KOZAKLI-ENR-W1 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı elden teslim edilecek veya yazılı talep edilmesi halinde posta/kargo yoluyla gönderilecektir.

 

 1. Tekliflerin en geç 16/05/2022, Saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Teklifler 16/05/2022, Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

 1. Tüm Tekliflerin beraberinde 600.000-TL (Bir milyon altı yüz bin Türk Lirası) tutarında veya eşdeğeri bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

 

 1. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.

 

 1. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

 

Kozaklı Belediye Başkanlığı

Fen İşleri Müdürlüğü

Adres:  Altınsu Mah. Cumhuriyet Cad. No:44 Posta Kodu: 50600

Kozaklı – Nevşehir / Türkiye

Telefon:+90384 471 42 93

Faks numarası: 0384 471 35 65

E-posta: omeruyar@kozakli.bel.tr