• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

KONUT SATIŞ IHALE ILANI

İLAN

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                       

1- TOKİ tarafından arsa karşılığı olarak verilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahçelievler Mahallesinde bulunan 1085 Ada 2 Parsel B1-1/5 ve C1-1/8 nolu dairelerin 2886 Sayılı  D.İ.K.nun  45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile satışına yönelik  ihale sözleşmesidir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.

2- İhale 23/09/2020 tarihinde şartnamenin 5. Maddesinde belirtilen saatlerde Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

  1. a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
  2. b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

4- Talipli ihale öncesi yatması gereken  % 3 geçici teminatı Belediyemiz veznesine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan Banka hesabına yatırmak zorundadır ayrıca ihale Dosya bedeli olan 200,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak dairelerin birim fiyatı;

 

ADA PARSEL CİNSİ  

DAİRE

M2

MAHALLESİ BİR DAİRENİN DEĞERİ

 (TL)

GEÇİCİ  TEMİNAT İHALE

TARİHİ

SAAT
1085 2 B1-1/5  NOLU DAİRE  

2+1

78 M2

BAHÇELİEVLER MAH.  

200.000,00 TL+(%1)K.D.V

6.000,00 TL 23/09/2020

Çarşamba

11:00
 

1085

 

2

 

C1-1/8 NOLU DAİRE

 

3+1

112 M2

 

BAHÇELİEVLER MAH.

 

250.000,00 TL+(%1)K.D.V

 

7.500,00 TL 23/09/2020

Çarşamba

11:15

 

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında alınabilir.

7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satış sonrası oluşacak  %1 K.D.V. alıcıya aittir.

9- Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.

10- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.