• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

HOCA AHMET YESEVİ MAH. ARSA SATIŞ IHALESI

İLAN
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hoca Ahmet Yesevi mahallesinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.
2- İhale 17/09/2020 tarih ve saat 11:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
4- a) Talipli ihale öncesi yatması gereken % 3 geçici teminatı olan 27.000,00 TL’yi Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 250,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.
5- Satışı yapılacak taşınmazın m2 birim fiyatı;

ADA PARSEL ALAN MAHALLESİ DEĞERİ(m2) TUTARI GEÇİCİ TEMİNAT
1081 1 1.685,09 m2 H. Ahmet Yesevi 527,00 TL 888.042,43 TL 27.000,00 TL

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 250,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Satış sonrası oluşacak %18 K.D.V. alıcıya aittir.
9- Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
10- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.