• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

ARSA KIRA IHALESI (KIL ÇADIR )

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Emek Mahallesi 1065 Ada 1 Parsel taşınmazın içerisinde yer alan (Kıl Çadır) arsa vasıflı taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile 3 Yıllık kira ihalesi yapılacaktır. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.
2- İhale 17/09/2020 tarih ve saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;
a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
c) Belediyemiz Emlak servisinden borcu yoktur yazısı.
4- Talipli ihale öncesi yatması gereken % 3 geçici teminatı olan 2.600,00 TL’yi Belediyemiz veznesi veya Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.
5- Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli;

ADA PARSEL MAHALLESİ 1 Aylık Kira Bedeli TUTARI GEÇİCİ TEMİNAT
1065 1 Emek Mahallesi 2.000,00 TL+KDV 72.000,00 TL+KDV 2.600,00 TL

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Kiralama sonrası oluşacak %18 K.D.V. kiracıya aittir.
9-İhale üzerinde kalan iştirakçi ihale bedeli üzerinden hesaplanacak olan %6 kati teminatı kesinleşen ihale kararının tebliğine müteakip 3 gün içerisinde Belediyemiz veznesi veya Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ödemekle yükümlüdür.
10-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.
11- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.

Kamuoyuna ilanen du