• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

Pazar Yeri Kira Ihalesi

İLAN

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                       

 1- Mülkiyeti Belediyemize ait Kapalı Pazar yerinde bulunan (1-112 Nolu Peronların) 2886 Sayılı D.İ.K.nun 45. maddesi gereği açık artırma sureti ile 1(Bir) yıl süre ile kira ihalesi yapılacaktır. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.

 2- İhale 30/06/2020 tarih ve saat 10:00’da Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

  1. a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu.
  2. b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, ikametgâh ilmühaberi, vergi levhası, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.

 4- Talipli ihale öncesi yatması gereken  % 3 geçici teminatı Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 50,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.

5- Kiraya verilecek Kapalı Pazar yerinde bulunan peronların Muamman Bedeli;

 

PERON

 

1 PERON KİRASI 1 YILLIK PERON KİRASI GEÇİCİ TEMİNAT İHALE

TARİH VE SAATİ

1 Peron 15,00 TL(KDV DAHİL) 720,00 TL 25,00 TL  

30.06.2020

 SAAT 10:00

2 Peron 30,00 TL(KDV DAHİL) 1.440,00 TL 45,00 TL
3 Peron 45,00 TL(KDV DAHİL) 2.160,00 TL 65,00 TL
4 Peron 60,00 TL(KDV DAHİL) 2.880,00 TL 90,00 TL

 

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Kiralama sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, kdv, harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

9-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.

10- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.