• Çağrı Merkezi:
    0384 471 4293
  • Eposta Adresimiz:
    info@kozakli.bel.tr
Resim bulunamadı

Arsa Satış İlanı

İLAN

KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                       

 1– Mülkiyeti Belediyemize aşağıda tabloda ayrıntıları verilen arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.nun     45. Maddesi gereği açık artırma usulü ile ihale edilecektir. Vaziyet planları şartnamenin doğal ekleridir.

 2- İhale 25/06/2020 Perşembe tarih ve aşağıdaki tabloda ayrıntıları verilen saatlerde Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye katılmak isteyenler Belediyemize müracaatı gerekmekte olup, bunlardan;

  1. a) Şirket ise: İmza sirküsü, Sanayi ve Ticaret odası oda kayıt belgesi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu
  2. b) Şahısların iştiraki halinde ise: Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ilmühaberi, dosya bedeli makbuzu ve geçici teminat makbuzu istenecektir.
  3. c) Belediyemiz Emlak servisinden borcu yoktur yazısı.

4- Talipli ihale öncesi yatması gereken  % 3 geçici teminatı Emlak ve tahsilat servisine veya Belediyemiz Ziraat Bankası Kozaklı Şubesinde bulunan TR88000100052128229860 5001 İban nolu Banka hesabına ve Dosya bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırmakla yükümlüdür.

5- Satışı yapılacak taşınmazın m2 birim fiyatı;

MAHALLE ADA PARSEL M2 M2 Birim Fiyatı TUTARI Geçici Teminat TARİH SAAT
HocaAhmet Yesevi Mah. 984 24

 

564,11 215,00 121.283,65 TL 3.650,00 25.06.2020

13:30

HocaAhmet Yesevi Mah. 984 25 643,08 215,00 138.262,20 TL 4.150,00 25.06.2020

13:45

Emek Mah. 69 12 599,01 250,00 149.752,50 TL 4.500,00 25.06.2020

14:00

Emek Mah. 69 13 640,72 250,00 160.180,00 TL 4.850,00 25.06.2020 14:15

6- İhale ile ilgili geniş bilgi ve şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir veya 100,00 TL bedel karşılığında alınabilir.

7- Belediye Encümeni Sürülen peyleri yeterli görmediği takdirde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Satış sonrası oluşacak  %18 K.D.V.  alıcıya aittir.

9- Satış sonrasında oluşacak her türlü vergi, resim, kdv, harçları (Damga vergisi, Karar pulu) ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

10-Taliplinin şartnamedeki hükümlerden herhangi birini yerine getirmediğinde Belediye Encümeni sözleşmeyi tek taraflı fesih etmeye yetkilidir.

11- Şartname hükümlerini Belediye adına Belediye Başkanı Akif KABUKCUOĞLU yürütür.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.